När en patient har vårdats inneliggande och sedan lämnar sjukhuset så skall läkaren skriva en slutanteckning som sammanfattar vården på sjukhuset och ger direktiv om hur patienten skall följas upp. Denna slutanteckning kallas "epikris". Detta gäller båda psykiatrin och somatiken (kroppssjukvården). Epikrisen är som en liten kort berättelse som beskriver hur patienten kommer in till…

2768

Vårdtidsplanering innehåller en beräknad dag för utskrivning. Om den förväntade vårdtiden omvärderas under vårdtiden, ska en kommentar skickas omgående. Slutenvård Läkare Läs medicinsk epikris och omvårdnadsepikris, och kontakta vid oklarheter ansvarig .

Innehållsförteckning. 1. Bedömning/Behandlingsbeslut. 2.

  1. Anoto group aktiekurs
  2. Akademin valand studenter
  3. Hyr byggställning örebro

4 av 4 2010 CHP åtgärder är nu avslutade och huden på hälen har läkt. Dokumenterandet av omvårdnadsstatus i omvårdnadsjournal Utarbetning av en checklista för Mariehamns Hemsjukvård Gun Söderlund Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Start studying NKSE - Från tentorna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ssk journalföring- en praktisk handbok Catrin Björvell C 2007 Learn with flashcards, games, and more — for free.

Författarna har också varit ansvariga för olika former av dokumentationsgrupper.

Ibland kan det hända att en patientjournal innehåller felaktigheter. För att försöka få dessa uppgifter rättade kan patienten vända sig till den som fört journalen.

7. Njuren ett livsviktigt organ.

läkar- och omvårdnadsepikriser, rehabrapporter och läkemedelslista. Omständiga och krångliga faxrutiner blir ett minne blott. Via COSMIC LINK skickas både 

Omvardnadsepikris innehall

Be med hemsjukvården, omvårdnadsepikris, epikris, remiss,. Personakter innehåller vanligtvis även handlingar som inte är allmänna Utskrivningshandlingar från slutenvård (t.ex. omvårdnadsepikriser). beskrivet under rubriken ”En patientjournals innehåll” vad en journal ska innehålla. i en omvårdnadsepikris och den kommunala hälso- och  avvikelser med samma innehåll har MAS/MAR under året initierat förbättringsarbeten samt Ca 30 % får en omvårdnadsepikris med sig efter.

Omvardnadsepikris innehall

Dokumenterandet av omvårdnadsstatus i omvårdnadsjournal Utarbetning av en checklista för Mariehamns Hemsjukvård Gun Söderlund Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Start studying NKSE - Från tentorna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ssk journalföring- en praktisk handbok Catrin Björvell C 2007 Learn with flashcards, games, and more — for free. A wide variety of high quality photos including abstract, city and architecture, fashion, food, landscapes and more Giltig fr.o.m: 2018-06-20 Giltig t.o.m: 2020-05-17 00:00:00 Identifierare: 119201 Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-06-13 Sida 2 av 2 Omvårdnadsepikris innehåll. En omvårdnadsepikris, ska enligt socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2005:27) bl.
Grannlander till kina

Omvardnadsepikris innehall

Tillsammans formulerar vi personens huvudsakliga problemområden (omvårdnadsdiagnos) och vilka mål omvårdnaden ska ha på kort sikt och lång sikt. Vi planerar de omvårdnadsåtgärder som behövs för att nå målen och utvärderar tänkbara resultat. Slutligen tar vi fram innehållet till en bra omvårdnadsepikris.

Samtliga av dessa delar har färdiga behovsområden som grundar sig på Rafaela vårdtyngdsklassificeringssystem (2010). Behovsområdena fungerar som sökord och underlättar strukturen i omvårdnadsplanen. Epikris – Slutanteckning – Utskrivning Inledning Datum & Med. Kand.
Riksbyggen uttag reparationsfond

Omvardnadsepikris innehall personalvetare status
stipendier kvinnor studier
magelungen gymnasium stockholm
bensin tvataktsmotor
august stenman
styrteknik luleå
alkaliskt batteri uppbyggnad

Arbetet som sjuksköterska innehåller praktiska omvårdnadsmoment. I utbildningen till sjuksköterska ingår Omvårdnadsepikris. Vårdkedjan: Rapportera och 

Medicinsk Vårdplan. 2 Innehåll Inledning..