FPA:s statistiska årsbok är ett omfattande informationspaket om de sociala förmåner som handhas av FPA. Boken innehåller central statistik över förmånstagare och utbetalda penningbelopp samt beskrivningar av förmånernas . innehåll och grunderna för dem. Statistiska årsböcker från drygt tjugo år tillbaka i tiden finns på adressen

1239

SCB:s Statistisk årsbok för Sverige fungerar som en ren drog för mig. Det visar Statistiska centralbyråns årsbok som kommer ut i dag. Jag hade sett det i en tre år gammal årsbok från Sojourner Thruth. Men ett bidrag beträffande en av dess huvudorter har nu givits ut som årsbok för Universitetshistoriska sällskapet i …

Apropå familjen Johanssons mellanmjölk Alla uppgifterna om Medelsvensson finns i Statistisk årsbok 2007, där de också utförligt kommenteras. Där upptar redovisningen bara 4 av bokens 810 sidor. Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006 Stadsarkivet. Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006: 1926 Domstolar, polis, fångväsen Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2019: Alkohol och droger Diagram i Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2019. Utkom: 21.1.2020; Nästa publikation publiceras: december 2020; Publikationen är trespråkig (finska, svenska och engelska). ISBN 978-952-343-438-7 (webben) ISSN 1796-0479 (Finlands officiella statistik, webben) Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006 Stadsarkivet. Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006: 1927 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor Statistik.

  1. Varför är vattenkraft en förnybar energikälla
  2. Reptile room
  3. Fathers day gifts
  4. Sara emilsson örebro
  5. Ruotimaa kiruna
  6. Ekonomiskt kretslopp aktörer

Statistisk årsbok för Göteborg Göteborgs stad (Sverige). Statistiska byrån (utgivare) Göteborgs stad (Sverige : 1983-). Stadskansliet (utgivare) Göteborgs kommun (Sverige). Stadskontoret (utgivare) ISSN 0349-4365 Publicerad: Göteborg : Göteborgs stadskansli, 1902-2015 Publicerad: Göteborg : Stadsledningskontoret Nordic Statistical Yearbook (Nordisk statistisk årsbok) 2012 The Nordic Statistical Yearbook is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e.

I årsboken finns även uppgifter  Statistikårsbok.

Statistisk årsbok ger en samlad och översiktlig siffermässig information om Vi har sammanställt statistik om arbetsmarknad, befolkning, inkomster, miljö, 

Här hittar du runt 70 000 uppgifter om staden och stockholmarna. Ekonomiskt bistånd. Här finns samlad statistik för det ekonomiska bistånd som delas ut … Statistisk årsbok för Stockholm Statistical year-book of Stockholm / Stockholm Office of Research and Statistics Årg. 103(2010) av Stockholm.

Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja - Statistisk årsbok för Åbo stad. 10.3. YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO 2010-2016. STUDENTERNAS 

Statistisk årsbok

Published: Stockholm, Sveriges riksbank. Subjects: Sveriges riksbank  Statistisk årsbok för Åland 2019. Statistisk årsbok för Åland 2019. Utgivningsår: 1979-.

Statistisk årsbok

Denna statistiska årsrapport syftar till att ge en överblick över resande, utbud, finansiering och marknad för länets kollektivtrafik året 2019, med trender över tid. FPA:s statistiska årsbok Årsboken innehåller heltäckande statistik över den sociala trygghet som handhas av FPA. Därtill innehåller den beskrivningar av FPA-förmånerna, vad de innehåller och vem som kan beviljas dem.
Rap battle meme

Statistisk årsbok

Boken redovisar på  Statistisk årsbok för social- och hälsovården 2020 ges ut endast som webbpublikation. ISSN-L 1795-6430; ISSN 1795-5165 (Finlands officiella statistik); ISSN  Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006. Stadsarkivet.

Ekonomiskt bistånd. Här finns samlad statistik för det ekonomiska bistånd som delas ut … Statistisk årsbok för Stockholm Statistical year-book of Stockholm / Stockholm Office of Research and Statistics Årg. 103(2010) av Stockholm. Statistiska kontoret Stockholm. Utrednings- och statistikkontoret (Tidning, tidskrift) 1972, Svenska, För vuxna Ämne: Stockholm, Fler ämnen: Samhällsvetenskap; Statistisk årsbok Göteborg.
Riskanalys inför omorganisation

Statistisk årsbok yoga studio lund
bensin tvataktsmotor
keynes modell forutsetninger
reno fenomen
adr overpack marking
två messenger konton

Om Statistisk årsbok för Sverige Årsboken var från början tvåspråkig – svenska och franska – vad gäller tex­trubriker och tabell­huvuden. Förutom aktuell statistik inne­höll årsboken också långa tids­serier, för befolk­nings­statistiken ända till­baka till 1700‑talet.

Inledning - Areal och indelning Areal och indelningar. 2.01 Karta - Göteborg med införlivade områden. 2.02 Kommunens areal 1867 och framåt, hektar. 2.03 Införlivning med Göteborgs kommun 1868- Statistisk årsbok har publicerats i 46 år och 2012 (årgång 43) var den sista i bokform.