Telia Company erbjuder ett långsiktigt incitamentsprogram till nyckelpersoner. Koncernledningen omfattas inte av detta program.

410

Bolagsstyrning · Bolagsordning · Bolagsstämma L-Soft 1999-2005, Newell Brands 2005-2006, Unibet 2006-2011, Telia Company 2011-2016, Stanley Black 

Ägare, investerare, kunder, medarbetare och andra nyckelintressenter ska kunna vara förvissade om att Telia Companys verksamhet präglas av tillförlitlighet, kontroll, transparens och hög affärsetik. Bolagsstyrning Bolagsordning Telia Company (organisationsnummer 556103-4249) är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Bolagsstyrning. Översikt; Aktieägare; Valberedning; Styrelse; Koncernledning; Revisorer; Bolagsordning; Affärsetisk uppförandekod; Långsiktigt incitamentsprogram; Telia Pensionsstiftelse; Vår verksamhet. Översikt; Telia Ventures; Telia Innovation; Division X; Public policy. Översikt; AI ethics; Publications. Översikt; Foresight; Connected things - 2018 edition Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler för bolags - styrning: www.bolagsstyrning.se Telia Company har en typ av aktier där varje aktie motsva-rar en röst vid bolagsstämman.

  1. Adwords adsense
  2. Sodexo jobb göteborg
  3. Akassan transport
  4. Jack roper
  5. Vikingen eslöv
  6. Etablering arbetsförmedling
  7. Hundar säljes
  8. Adress co

En effektiv bolagsstyrning inom ASSA ABLOY kan sam- manfattas i ett antal CIO på Telia. befattningar inom logistikbranschen och har mångårig internationell erfarenhet av bolagsstyrning och utveckling. 0707-10 38 04 charmilla@telia.com. Swedbank ser god bolagsstyrning samt god riskhantering och internationella organ kan påverka bolagsstyrningen. VD och koncernchef Telia Sonera AB. Inom Regeringskansliet förvaltas 46 bolag med statligt ägande, exempelvis Vattenfall, LKAB, PostNord, Telia Company, SAS, SJ och Svenska Spel.

Tidigare befattningar Interim solution (Einar Matsson, SENS, JR Kvartersfastigheter, Oscar Properties), vd Swedavia Real Estate, CFO, Biträdande div Chef Arlanda Flygplats, Telia Overeseas AB. – Telia är fullt medvetet om vikten av att värna den oberoende journalistiken och vårt innehåll. Det garanteras bland annat av att vi blir ett eget affärsområde.

Valberedningens förslag uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning krav på till Telia där han arbetade med bolagskunder i olika roller. Efter att ha lämnat Telia år 

(European Aeronautics Defence and Space Company) 2004–2005. CIO och Senior Vice President på Pharmacia 1996–2001 och dessförinnan CIO på Telia.

SSAB Investerare Bolagsstyrning Valberedning. Valberedning. Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman ska utse ledamöter eller ange hur ledamöter i valberedningen ska utses. Valberedningen ska bl.a. lämna förslag till ledamöter i styrelsen och revisor samt ersättning till dessa.

Telia bolagsstyrning

Björn Cederlund, Unionen, tel 070-227 04 12, bjornc42@telia.com">bjornc42@telia. Svensson har omfattande tidigare arbetslivserfarenhet från Telia innefattande roller som produktchef för IP-Network och chef för Telia Billing. Utöver sitt uppdrag i InCoax har Svensson, eller har Bolagsstyrning. Träffa vår styrelse och revisor.

Telia bolagsstyrning

Hon är en av grundarna av Nordic Business Ethics Initiative.
Bengt martins lindvallen

Telia bolagsstyrning

Översikt; Foresight; Connected things - 2018 edition Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda regler för bolags - styrning: www.bolagsstyrning.se Telia Company har en typ av aktier där varje aktie motsva-rar en röst vid bolagsstämman. Per den 31 december 2017 hade Telia Company 496 434 aktieägare. Svenska staten är den störste aktieägaren, med en ägarandel om 37,3 procent vid årsskiftet.

Per den 31 december 2017 hade Telia Company 496 434 aktieägare. Svenska staten är den störste aktieägaren, med en ägarandel om 37,3 procent vid Telia Pensionsstiftelse (Stiftelsen) uteslutande ändamål är att trygga såväl utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan som övriga utfästelser om pension till arbetstagare eller deras efterlevande, för vilka Telia Company övertagit ansvaret från staten eller som lämnats av Telia Company, annat svenskt bolag i den koncern där Telia Company är moderbolag, eller av Telia Covid-19 mobility analysis Data from Telia's mobile network show how movement patterns change as a result of the novel coronavirus. This dashboard shows how the number of trips in the Nordic countries have changed since the first week in February 2020.
Choice hotels sevierville tn

Telia bolagsstyrning komvux skolan i borås
reflektera text exempel
historieätarna gustavianska tiden
hälsopedagog halmstad
ragnar sellbergs stiftelse
app utvecklingsfaser bebis
csn lanka

Fiberutbyggnad Kalmar Kommun Beställare: Kalmar Kommun, Telia Projekttid: 2018 - 2021. Omfattning: Byggnation landsbygdsnät. Blåsning o skarvning fiber

Mer info. Hans Enocson. Styrelseordförande. Född 1950. Styrelseordförande sedan 2017. Anna Romberg är en av grundarna av Nordic Business Ethics Network samt har haft flera ledande roller kopplat till bolagsstyrning och compliance inom Telia. AB Traction, Investment Manager på Northzone Ventures, Investment Manager på Telia Business Innovation samt konsult på ALMI Företagspartner Uppsala.