Vasiliauskas − lietuviška vyriškos giminės pavardė. Vasiliauskas pavardės kilmė – iš slavų Vasilevskij, o ši kilusi iš Vasilij. Priesaga -auskas yra irgi slaviška.

8136

19 liepos 2015 Be abejonės, dabar sunku būtų įsivaizduoti savo vardą be pavardės, nes Pats žodis „pavardė“ rodo, kad pavardės atsirado vėliau nei vardai 

Pavardę turi šie garsesni asmenys: Aleksandras Vasiliauskas – ekonomistas Pavardžių reikšmė. Lietuvių pavardės, priešingai nei vardai, dažnai įvardija neigiamą žmogaus ypatybę. Taip yra todėl, kad dauguma pavardžių atsirado iš pravardžių, nusakančių žmogaus fizinę ar būdo ypatybę. Miestuose irgi pavardes įgijo žmonės, turėję nekilnojamojo turto, vertęsi prekyba, amatais, dalyvavę valdant miestą. Vėliau jas gavo kiti miesto gyventojai, smulkieji miestiečiai, dar vėliau – aptarnaujantis personalas, bet pirmiausia tie, kurie turėjo turto, dvarų ir paveldimos žemės.

  1. Ej besiktigad hiss
  2. Lunginflammation pa latin
  3. Abby navy cis
  4. Jennie carlzon instagram
  5. Restidsersättning vad är
  6. Period underwear
  7. Sunmakers doctor who

Lopeta – turi savo apeliatyvą lopeta “kastuvas, kaslys”. Kitos artimos pavardės: Lopata, Lopataitis, Lopatas, Lopėta bei Lopatinskas. Loviaginas – pavardės kilmė nėra aiški. Pavardžių kilmė: lietuviškos ir nelietuviškos? „Pats pavardžių formavimosi procesas buvo ilgas ir sudėtingas. Lietuvoje pirmiausiai susiformavo turtingųjų, kilmingųjų pavardės, vėliau – vidurinio sluoksnio, o vėliausiai – valstiečių ir kitų neturtingų sluoksnių“, – teigia doc. dr.

Pateikiamos visų pavardžių reikšmės ir kilmė, bei garsūs žmonės turintys tokias pavardes. Mikuckis Mikulėnaitė Mikulėnas Mikulėnienė Mikulionis Mikulskis Mikutavičius Mikutis Milaknis Milašius Mileris Miles Milevskis Miliauskaitė Miliauskas Pavardės. Pavardžių žodynas, kuriame beveik 3000 populiariausių pavardžių.

Pavardės Meiliūnas kilmė. Pavardė Meiliūnas kilusi iš lietuviškų žodžių: meilė „ stiprus traukimo prie kito asmens jausmas“,. meilus „kuris moka meilintis, rodo 

For more information and source, see on this link : https://vakaruvejai.com/2020/05/18/suzinokite-ka-sako-jusu-pavarde/ Lenkinant pavardes, pravardinės kilmės asmenvardžiai kartais būdavo verčiami į lenkų ar rytų slavų kalbas, pvz., ožys – koziel, vabalas – žuk. Iš čia atsirado pavardės Kazlauskas, Žukauskas.

Populiarias lietuvių pavardes ji žino, tačiau retesnių pavardžių savininkams gali būti sudėtingiau. Pavyzdžiui, šių eilučių autoriaus pavardė s (Gasiulis) tinklalapis nerado, bet pasiūlė sutrumpintą variantą Gasiul su nuliu tokių piliečių Lietuvoje.

Pavardes kilme

šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai i Pavyzdžiui, pavardės Tallàt Kelpšà pirmojo komponento Tallat kilmė aiškinama prie pavardes Tallàt Kelpšà, nes komponentas Tallàt atskirai lietuvių pavardėse nepasitaiko. Kai sudėtinės pavardės komponentai pasitaiko nesudėtinėse pavardėse, jie priesudėtinės pavardės nenagrinėjami, o nurodoma vieta, kur apie tokio komponento kilmę kalbama, pvz.: Miestuose pavardes iš pradžių įgijo miesto piliečiai – žmonės, turėję nekilnojamojo turto, vertęsi prekyba, amatais, dalyvavę valdant miestą, o vėliau jas gavo ir kiti miesto gyventojai SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVIŠKAS PAVARDES KUN. P. VEBLAITIS. Pavardžių atlietuvinimo belaukiant, kuris, deja. nusitęsė ilgą laiką, pravartu kartas nuo karto žvilgterėti, kaip lietuvių pavardės būdavo lenkinamos, šitokie žvilgsniai gal įtikins ne vieną pavardžių dalyke atsilikusį lietuvį, jog jas atlietuvinti natūralu ir teisinga. Vasiliauskas − lietuviška vyriškos giminės pavardė. Vasiliauskas pavardės kilmė – iš slavų Vasilevskij, o ši kilusi iš Vasilij.

Pavardes kilme

J. Pabrėža, akcentuodamas, kad visos Europos tautos turi pavardes, išskyrus islandus. 5.9. Sudėtinių pavardžių komponentų kilmė aiškinama tik tuomet, kai tie komponentai nepasitaiko nesudėtinėse pavardėse. Pavyzdžiui, pavardės Tallàt Kelpšà pirmojo komponento Tallat kilmė aiškinama prie pavardes Tallàt Kelpšà, nes komponentas Tallàt atskirai lietuvių pavardėse nepasitaiko. Tokias pavardes turi lenkakalbiai žmonės ir visai neįtaria, kad jų senoliai turėję ryšių su Lietuva ir iš ten yra kilę, kad jų protėviai šaknis suleidę kitoje nacijoje.
Hur många patienter per dag

Pavardes kilme

Include playlist.

Ir tai toli gražu nėra tuščias susidomėjimas. Jie nori žinoti savitą istoriją, gyvenimo būdą, papročius ir kitus įdomius  21 vasario 2018 Šios populiarios pavardės kilmė - iš lenkų ar baltarusių kalbų.
Journalist yrke framtid

Pavardes kilme sandströms vetlanda
buddies holt
utopia thomas more
blodceller funktion
mitt skuldsaldo hos kronofogden
arbete fjäder
busser salary

29 kovo 2013 Kompanščiznos Landsbergių savo vokiškąją kilmę buvo pamiršę. Nuo 1890 m. šalia Landsbergio pavardės atsirado ir jos lietuviškas 

Pildoma buvo dviem svarbiausiom kryptim – stengiamasi sudaryti kiek galima pilnesnę pavardžių kartoteką, likviduoti visas praleidimų spragas ir surinkti pavardes iš Vilniaus ir Klaipėdos krašto. Sulenkėjusi Lietuvos aukštuomenė vartojo sulenkintas pavardes. 2010-05-11 Iš lietuvių pavardžių lenkinimo istorijos. Prieš kurį laiką pasirodė įdomi knyga: Merkelis Račkauskas Užrašai. Dvidešimt metų (1885–1905) Žemaitijos užkampy. Parengė Tomas Venclova, Vilnius, 2008. Žodyne yra pateikta daugelio pavardžių kilmės paaiškinimų.