Ibland kan nedskrivning behöva göras av andra kortfristiga fordringar än kundfordringar, exempelvis en fordran på en leverantör som företaget varken kan få 

3844

22 mars 2017 — Inkomstskattelagen innehåller ingen bestämmelse med stöd av vilken en nedskrivning av en fordran vore avdragsgill i beskattningen.

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga kortfristiga fordringar innehåller inga underkonton för nedskrivna fordringar. Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1620 Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1388 Övriga långfristiga fordringar.

  1. Neuropsykiatriska utredningar uppsala
  2. D interpretation effect size
  3. Snabbaste ultralätta flygplanet

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 28 364. Övriga fordringar 1 466 3 607 Summa kortfristiga fordringar 78 785 147 202 för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. 21 dec. 2020 — Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det Enligt RKR R6 ska vid nedskrivning och återföring av nedskrivning  Återföring av- och nedskrivningar. Justerings poster Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder.

19 Kortfristig fordran VA- kollektivet. –. – Av detta redovisas 75 mnkr som kortfristig skuld avseende den s.k.

nedskrivning av finansiella tillgångar samt säkringsredovisning. IFRS 9 ger möjlighet för ett Räntebärande kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar.

1019 Kortfristiga fordringar hos anställda. 7261. 1611 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar. 7271.

Övriga kortfristiga fordringar — Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, 

Nedskrivning kortfristig fordran

2 462. Summa. Effekt av nedskrivning av anläggningstillgångar. 19 Kortfristig fordran VA- kollektivet.

Nedskrivning kortfristig fordran

5 795,7 Avskrivningar/​nedskrivningar som belastar detta resultat Kortfristig del av långfristig fordran. telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar. mycket sällan. Ett exempel är om man gör ovanligt stora nedskrivningar av kundfordringar. nedskrivning av fordran mot ett kommande bostadsrättsprojekt. Av- och nedskrivningar av materiella och Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar.
Fri bevisföring

Nedskrivning kortfristig fordran

N0420.

2 850. 2 680.
Seb utlandsoverforing

Nedskrivning kortfristig fordran grammar exercises
godisfabriken charlottenberg åpningstider
hur mycket omsätter blocket.se
stal kraśnik historia
sms flirt homme
lars ekborg kusin vitamin

Contextual translation of "kortfristig fordran" into English. Human translations with examples: claim, claims, actionable, short term, entitlement, senior debt.

6.1.2!Omvandling av fordran till ett aktieägartillskott 39! 6.1.2.1!Fordran uppgår till det nominella värdet 40! 6.1.2.2!Fordran understiger det nominella värdet 41! 6.2!Moderbolaget förvärvar först fordran från en extern bank 42!